Tuesday, August 26, 2014

Pole asjata elanud

"Kui olemegi ühelegi ahastuses viibivale hingele suutnud süüdata tulukese ...
Kui oleme saanud anda kellelgi kõrgema ja õilsama ellusuhtumise ...
Kui oleme suutnud kergendada koormat neil, kes võitlevad endaga ja on väsinud ...
Kui oleme suutnud väikesegi sädemega suurendada maailmaelu armastusleeki ...
Kui võiksime tõeks pidada, et meie sõnad ja teod on olnud kellelegi toeks ...
Siis võime arvata, et me pole asjata elanud."

~Gunnar Aarmaa raamatust "Jooga" ~

17. aprillil 2014 kell 11:08 Lopa talu köögi ümmargune laud.
*Väljavõte minu kalendermärkmikust, mille tagumise tühja lehekülje Meigo nende sõnadega täitis :)

No comments: