Saturday, April 12, 2014

Tunne-Mõte-Sõna-Tegu-Tunne :)Life without dreams is like a garden without flowers!
Pildi autor: ~Kadi~
*
~Thoughts become things~

*
Tunnetest saavad mõtted-
Mõtetest saavad sõnad. 
Sõnadest saavad teod.

Tunne-Mõte-Sõna-Tegu-Tunne
...neist saab
minu saatus ja Elu lugu.
Uue stsenaariumi kirjutamine: muutumine iseenda esimeseks loojaks. 
Nagu me juba varem nentisime, baseerub proaktiivsus unikaalsele inimandele - eneseteadlikkusele. Sellele lisanduvad veel kaks unikaalset inimannet, mis võimadavad meil oma proaktiivsust laiendada ja rakendada oma elus isiklikku juhtimisvõimet - kujutlusvõime ja südametunnistus.
Kujutlusvõime kaudu saame me visualiseerida meie sees peituvad suured potentsiaalsed maailmad. Südametunnistus võimaldab meil ennast siduda universaalsete seaduste ehk printsiipidega, meie enda erakordsete talentidega ja lähenemisteedega efektiivselt areneda. Need kaks annet, kombineerituna eneseteadlikkusega, annavad meile õiguse meie enda stsenaariumi kirjutamiseks.
Kuna me elame juba paljude stsenaariumide järgi, mis on meile kätte ulatatud, siis on meie enda stsenaariumi kirjutamine pigem selle "uuestikirjutamise" protsess ehk paradigmade vahetus; me vahetame mõned alusparadigmad, mis meil juba olemas on. Kui oleme ära tundnud ebaefektiivsed stsenaariumid, endas pesitsevad ebakorrektsed või puudulikud paradigmad, saame me proaktiivselt alustada iseenda stsenaariumi uuestikirjutamisega.
/---/

Isiklik missioon 

Kõige efektiivsem tee, mida ma tean, et alustada lõppeesmärki silmas pidades, on luua oma isiklik missioon ehk filosoofia ehk kreedo. See keskendub sellele, kes te tahate olla (iseloom), mida teha (panused ja saavutused) ning väärtushinnangutele ehk printsiipidele, millele toetub meie olemasolu ja tegutsemine.
Kuna iga inimene on unikaalne, siis peegeldab seda unikaalsust ka isiklik missioon, nii selle sisu kui vorm.
/---/
Siis, kui teil on olemas missioonitunnetus, on teil olemas ka iseenda proaktiivsuse tuum. Teil on visioon ja väärtused, mis suunavad teie elu. Teil on põhisuund, millest te arendate välja oma pika- ja lühiajalised eesmärgid. Teil on õigetele printsiipidele toetuva kirjapandud konstitutsiooni jõud, millega saate efektiivselt mõõta iga otsust, mis puudutab teie efektiivset aja-, talentide ja energiakasutust.

"Väga efektiivse inimese 7 harjumust" (lk 85, 87 ja 89:)
~Stephen R.Covey~Tänasest päevast kõnetas veel ka Siim Krusell´i arvamuslugu - eriti selle viimased lõigud.
"Kõik ei saa muidugi olla ettevõtjad, neil kas puuduvad eeldused või soov. Kõik ei peagi olema ettevõtjad, tähtsam on vast kõigi tööturul tegutsejate, sh palgatöötajate ettevõtlikkus, tahe, motivatsioon midagi kiiremini, paremini, innovaatilisemalt teha. Kindlasti on siin oma roll ka ettevõtjate/juhtide oskustel palgatöötajaid vastavalt motiveerida.
Jätkuvalt on päevakorral see, kuidas meelitada Eestisse tagasi talente, kes aitaksid just oma ettevõtlikkusega, võõrsil täiendatud teadmistega Eesti elu edasi viia ja olla vedurite seas, mis kokkuvõttes aitaks näiteks tõsta ka tööturul tegutsejate üldist palgataset. Peale talentide tagasitoomise peaks minu arvates võrdväärselt keskenduma kahele aspektile.

Esmalt seesama ettevõtlikkus ja sellele praegusega võrreldes märgatavam kaasaaitamine haridussüsteemis, algusest peale. Ehk aitab see tulevikus vähendada nende hulka, kes ütlevad, et ei tule välismaalt tagasi, kuna siin puuduvad sobivate tingimustega töökohad.

Töökohti saab ju püüda ka ise endale luua. Teiseks ei peaks ka nui neljaks püüdma inimesi tagasi tuua, küll aga on tähtis säilitada nendega tihe side, kasvõi suhtumisega, et ka välismaal elades ja töötades võib Eestile kasu tuua. Või siis toetades välismaal elavate laste eesti keele säilimist ja eestikeelset haridust."

-Siim Krusell-

No comments: