Monday, June 1, 2015

Kuulumine ~ Belonging


"Pole oluline, kas muusikat nimetatakse pühalikuks või mittepühalikuks. See oleneb kõik sellest, milliste silmadega kuulaja seda teost näeb ja kuuleb. 
Kuulaja otsib endale mõttekaaslast. Ta tahab selles kunstis iseennast leida. 

Kunst on mingil määral nähtamatu nägemine ja kuulmatu kuulmine. See on nagu üks eriline tasand, nagu piiritsoon. Ja kui sa puutud kokku selle kunstiga, siis sa ei tea veel, kus sa oled. 
Sa ei ole enam seal, kus sa olid, ja sa ei ole veel seal, kuhu lähed."

- Arvo Pärt -

Need on kaks inspireerivat mõtet, mis täna minu teele sattusid :)

No comments: