Wednesday, May 7, 2014

Selgus ~ Clarity

Õnneks pole päevad tõesti vennad ja igale segadusele järgneb selgus!
~
Luckily the days really are not alike and after every confusion there is clarity!
:) 


Mul ei ole vaja teha muud, kui olla see, kes ma olen, seal, kus olen, ja teha seda, mis mulle tõeliselt teha meeldib - lihtne!
All I need to do is to be who I truly am, where I currently am, and do what I really like doing - simple!


No comments: