Saturday, May 3, 2014

Tõsta pilk ~ Look up


"Kumba enne tervitada, kas Päikest või arvutiekraani?" Ole ühenduses, kuid ära kaota end virtuaalreaalsusesse - päris elul ja päris maailmal on selleks liiga palju pakkuda. 
Ainus, mis meil teha tuleb, on tõsta pilk ja märgata.
Mitte näha, vaid vaadata.
Mitte kuulda, vaid kuulata.
~

Stay connected, but don´t lose yourself in the virtual reality - the real life and the real world have too much to offer.
The only thing we need to do is to look up and notice.
Not to see, but to look at.
Not to hear, but to listen to.~inspirational poster by Jack Canfield~

No comments: